Denne uge i vore skirker

Søndag den 17. februar er der gudstjeneste i Brahetrolleborg kirke kl. 9.00 og i Krarup kirke kl. 10.30.

En forårsdag midt om vinteren

Vintergækker i skovbunden lige nu

Man skal unde sig selv en tur i skoven en vinterdag i denne tid. For selv om det kan være pivkoldt og vi sagtens kan nå at få frost og sne, er der så mange dejlige ting at holde øje med derude lige nu. Vintergækker og erantis i blomst, gæslinger på piletræerne, de første spæde rosa skud af rød hestehov i rabatten og et svimlende antal knopper i Rhododendronparken ved Brahetrolleborg. Foråret er ikke til at standse… nogle gode ting går heldigvis deres vante gode gang. Sådan en vinterdag med forårstegn kan man fyldes af en hel enkel følelse: glæden ved at være til!

I lørdags til en begravelse sang vi Anne Linnets smukke sang ”Forårsdag”, som fortæller om dybe bånd mellem to og om, at alt det, vi har grædt igennem livet, det svinder på en forårsdag. Og lige som vi bar kisten ud af kirken, klarede det op og solen skinnede på os! Det var smukt!

Der kan virkelig være trøst og nyt mod i at mærke et forår bryde igennem, både ude i naturen og i sindet som tro og håb, der spirer frem. Anne Linnets ord kan man synge både til sin elskede, til sin ven, til sit barn og til sin Gud og de vil give god mening på en forårsdag:

Du ved det sikkert allerinderst inde

selv om jeg sjældent bruger store ord

Du ved, at du er den der gennem livet,

og stadig i mit hjerte bor.

 

Jeg ved at al min sidste tid skal leves

jeg ved at tiden tæller hjertets slag,

at alt det vi har grædt igennem livet

det svinder på en forårsdag.

 

 

Alle ønskes en god og velsignet uge i livet.

Ole Buhl Nielsen, sognepræst

 

Skal Solskrænten virkelig lukke?

Solskrænten skal lukke dette forår, har vi kunnet læse i avisen. Solskrænten er et socialpsykiatrisk botilbud for voksne med psykisk lidelse eller senhjerneskade.

Jeg har som præst haft min gang på stedet i snart 25 år og det oprører mig, at man ikke kan finde en løsning på de problemer, der er påpeget i tilsynsrapporter og som senest Ankestyrelsen har slået fast skal føre til lukning. Solskrænten har ligget i Korinth siden 1976 og har plads til 41 beboere.

For nogle af stedets beboere vil en påtvungen flytning blive en voldsom omvæltning, som ingen af dem har bedt om. Om alle 41 vil være kede af at skulle flytte, ved jeg ikke, men for nogle vil det være nærmest knusende, er jeg bange for. For vi andre ville en påtvungen flytning også opleves som et overgreb og når man dertil lægger, at her er tale om særligt sårbare mennesker, står vi med en meget alvorlig situation.

Jeg har ikke indsigt nok i det daglige liv på Solskrænten til at vide, om forholdene er så kritisable som tilsynet har påpeget. Men jeg begriber ikke, at det skal være nødvendigt at flytte 41 sagesløse mennesker, der har det hårdt nok i forvejen, fremfor at rette op på forholdene.

Ole Buhl Nielsen, sognepræst

Dagens Ord

Få et ord med til dagen og vejen: www.dr.dk/dagensord

Brahetrolleborg Kirke           Krarup Kirke                  Øster Hæsinge Kirke