Ferietid

Indtil mandag den 5. oktober holder sognepræst Ole Buhl Nielsen ferie. Embedet passes af sognepræst Therese Strand Kudajewski, Svanninge:

Mail: matn@km.dk

Telefon: 62 61 94 54 /42 40 97 47

 På søndag den 4. oktober er der gudstjeneste i Ø. Hæsinge kirke kl. 14.00 v/ Therese Strand Kudajewski

Aflysning af korkoncert

Den planlagte koncert med Philharmonisk kor fra Aalborg søndag den 11. oktober i Brahetrolleborg kirke er desværre blevet aflyst pga. corona-situationen.

Munkene i skoven

Hvis man går op til Brahetrolleborg kirkes kirkegård ad bagvejen nede fra parkeringspladsen i svinget, vil man inde til højre i skoven kunne se to træmunke knælende i bøn. Munkene har tidligere stået på græsarealet foran Brahetrolleborg kirke, men er blevet flyttet i forbindelse med plantningen af nye bøgehække. Munkene er i sin tid udskåret af Jørgen Rasmussen, der var lærer på Korinth landbrugsskole og i en årrække medlem af menighedsrådet ved Brahetrolleborg kirke.

Nogle vil måske savne munkene oppe ved kirken, men faktisk giver det bedre mening, at munkene står lidt væk fra kirken. I middelalderen var det sådan i klosterlivet, at munke skulle til tidebøn i kirken 6-7 gange i løbet af dagen. Når klokken lød, slap de, hvad de havde i hænderne og gik ind i kirken for at synge og bede. Men hvis de var ude på marken eller i skoven at arbejde og ikke kunne nå hjem til kirke så mange gange i løbet af dagen, var det tilladt at holde tidebønnen ude, hvor de var. Det er sådan, jeg forestiller mig de to knælende træmunke. At de ikke kan nå hjem til tidebøn og derfor knæler vendt mod kirken i en pause i arbejdet. Derfor giver det god mening, at munkene står lidt væk fra kirken, for hvis de var lige ved siden af, kunne de jo bare gå ind sammen med de andre J

Kernen i tidebønnerne er veksellæsning og sang fra Salmernes bog i Bibelen. Jeg er sikker på, at munkene levede sig ind i indholdet i de forskellige salmer, så en jubelsalme blev bedt med glæde, mens en bodssalme blev bedt med uro og anger i hjertet. Jeg har flere gange været til tidebøn, når jeg har besøgt klostre i Italien og Frankrig og det er en bevægende og smuk oplevelse hver gang.

En gammel hymne, der har været brugt ved tidebøn lyder:

Ved dagens komme hanen gol,

forkyndte den opstandne sol;

i sindets dyb nu også lyt,

Krist kalder der til livet nyt!

 

Det kunne være en god linje at indprente sig hver ny morgen: I sindets dyb nu også lyt, Krist kalder der til livet nyt!

Alle ønskes en god og velsignet uge!

Ole Buhl Nielsen, sognepræst

 

Resultatet af menighedsrådsvalget i Brahetrolleborg, Krarup og Ø. Hæsinge sogne

På valgmøder i pastoratets tre sogne blev der ved valgmødet tirsdag den 15. september valgt flg. menighedsråd:

Brahetrolleborg sogn:

Bente Magelund

Svend Erik Møllebjerg

Lene Gramstrup

Annette Knudsen

Gurli Krogh

Linda Prinsholm

Stedfortrædere: Anni Justesen, Jørgen Haarh, Uffe Gramstrup

Der er mulighed for at opstille en alternativ kandidatliste, hvorefter der udløses et afstemningsvalg i sognet til afholdelse tirsdag den 17. november 2020.

Der skal vælges 6 medlemmer til menighedsrådet i Brahetrolleborg sogn.

For at listen er opstillingsberettiget, skal den have lige så mange stillere som der skal vælges medlemmer til menighedsrådet. Menighedsrådet vælges for en 4 årig periode med start fra 1. søndag i advent 2020.

Kandidatlister kan afleveres til formand for valgbestyrelsen Linda Prinsholm, Reventlowsvej 39 st, 5600 Faaborg eller til sognepræsten, Reventlowsvej 4, 5600 Faaborg senest den 13. oktober 2020 kl. 23.59.

Kandidatlister skal indleveres på en formular godkendt af Kirkeministeriet.

 

Krarup sogn:

Emmy Marie Nielsen

Jan Erik Larsen

Jane Møller Sørensen

Ruth Lamp

Anette Bruus

Stedfortrædere: Hanne Helene Richter Larsen, Malene Eva Møllegaard Rasmussen

Der er mulighed for at opstille en alternativ kandidatliste, hvorefter der udløses et afstemningsvalg i sognet til afholdelse tirsdag den 17. november 2020.

Der skal vælges 5 medlemmer til menighedsrådet i Krarup sogn.

For at listen er opstillingsberettiget, skal den have lige så mange stillere som der skal vælges medlemmer til menighedsrådet. Menighedsrådet vælges for en 4 årig periode med start fra 1. søndag i advent 2020.

Kandidatlister kan afleveres til formand for valgbestyrelsen Ingrid Bisgaard Jørgensen, Søfældevej 7, 5750 Ringe eller til sognepræsten, Reventlowsvej 4, 5600 Faaborg senest den 13. oktober 2020 kl. 23.59.

Kandidatlister skal indleveres på en formular godkendt af Kirkeministeriet.

 

Ø. Hæsinge sogn:

Hans Søberg

Lisbeth Legaard Sørensen

Vincent Schaffalitzky de Muckadell

Pia E. Andersen

Lene Rasmussen

Stedfortrædere: Morten Bonde, Hans Ejnar Hansen

Der er mulighed for at opstille en alternativ kandidatliste, hvorefter der udløses et afstemningsvalg i sognet til afholdelse tirsdag den 17. november 2020.

Der skal vælges 5 medlemmer til menighedsrådet i Ø. Hæsinge sogn.

For at listen er opstillingsberettiget, skal den have lige så mange stillere som der skal vælges medlemmer til menighedsrådet. Menighedsrådet vælges for en 4 årig periode med start fra 1. søndag i advent 2020.

Kandidatlister kan afleveres til formand for valgbestyrelsen Ingelise Schaffalitzky de Muckadell, Arreskovvej 12, 5600 Faaborg eller til sognepræsten, Reventlowsvej 4, 5600 Faaborg senest den 13. oktober 2020 kl. 23.59.

Kandidatlister skal indleveres på en formular godkendt af Kirkeministeriet.

Indskrivning til konfirmation 2021

Der har været holdt indskrivning til konfirmation til sæsonen 2020-21. Hvis man ikke nåede at deltage, bedes man kontakte sognepræst Ole Buhl Nielsen på tlf. 62 65 11 21 for at aftale, hvordan tilmeldingen så kan foregå.

 

Undervisningen begynder efter efterårsferien.

 

I 2021 er der konfirmation i

Krarup kirke søndag den 11. april

Brahetrolleborg kirke søndag den 18. april

Ø. Hæsinge kirke Bededag den 30. april

 

 

SnakSammen med digital besøgsven

Røde Kors har i samarbejde med den digitale fællesskabsplatform Boblberg udviklet en mulighed for at få en besøgsven over mobiltelefon. Røde Kors og Boblberg skriver således til os:

”Boblberg og Røde Kors har sammen etableret en landsdækkende digital besøgstjeneste til de mange danskere, der er isolerede og karantæneramte.

Et stort antal frivillige samtalevenner sidder klar på www.SnakSammen.dk, hvor man kan få en god samtale om hvad som helst. Tjenesten er for alle, der har brug for nogen at tale med, og målet er, at ingen skal føle sig isoleret. Man kan dele sine bekymringer og erfaringer, og ikke mindst udveksle smil.

Få et digitalt besøg og en god snak - Fællesskabet venter.

Læs mere på www.SnakSammen.dk

Det er en forudsætning, at man har en nyere mobiltelefon med adgang til internettet.

Det være hermed anbefalet!

Ole Buhl Nielsen, sognepræst

NB: Man er også altid velkommen til at ringe til sin sognepræst. Jeg har tlf. 62 65 11 21.

Gudstjeneste på Facebook og YouTube

Tidligere søndages gudstjenester kan stadig ses på facebook og YouTube.

Her er links til de steder, hvor man kan finde os:

Facebook:

https://www.facebook.com/Brahetrolleborg-kirke-105084947809791/?eid=ARDjlirlq6FIf9ZeFfLhhnqGUR5aXFw4JHD_r1BCu_zdTzDe3HvBMfVIzOkGGTr8O-u9kzWbfyWdlnO1

Man skal være oprettet som bruger på facebook for at kunne se med.

Som facebookbruger kan man gå ind på Brahetrolleborg kirkes facebookside via ovenstående link og klikke på ”følger”… så får man automatisk en påmindelse fra facebook, når vi sender live.

You Tube:

https://www.youtube.com/channel/UCh_eTwddEXJlIV4jjsAxfTw

Enhver, der er på nettet, kan gå ind på www.youtube.com og se med. Gå ind på Brahetrolleborg kirkes you tube kanal på linket her ovenfor og klik på abonnér.  

 

Ole Buhl Nielsen, sognepræst

 

 

 

Dagens Ord

Få et ord med til dagen og vejen: www.dr.dk/dagensord

Brahetrolleborg Kirke           Krarup Kirke                  Øster Hæsinge Kirke