Denne uge i vore kirker

Søndag den 7. juni er der gudstjeneste i Brahetrolleborg kirke kl. 9.00 og i Ø. Hæsinge kirke kl. 10.30.

Trinitatis - den grønne tid på året

Kirkeårets "hjul" med farverne for de enkelt søndage og højtider. Klik på billedet for at få det større

På søndag er det Trinitatis søndag. Trinitatis betyder treenighed og dagen er fra gammel tid en fest for den treenige Gud, sådan som Gud åbenbarer sig i bibelen, nemlig som Faderen, Sønnen og Helligånden.

Trinitatis markerer, at nu bevæges vi os ind i det såkaldte festløse halvår i kirken. Fra nu af og til advent er der ingen højtider eller skæve helligdage, kun "almindelige" søndage.

Søndagene i trinitatistiden tælles som søndage efter Trinitatis og emnerne ved søndagsgudstjenesten er typisk temaer, der har med det daglige kristenliv at gøre.

Hver tid på kirkeåret har sin symbolske farve. Grøn er trinitatistidens farve og symboliserer vækst, forår og håb. Hvis præsten bærer messehagel, skal det således være den grønne. Her i pastoratet er det kun i Krarup kirke, vi har messehageler og her glæder jeg mig til at bære den grønne messehagel under nadverfejring.

Alle ønskes en god og velsignet uge. Pas på jer selv, jeres nærmeste og alle på jeres vej!

Ole Buhl Nielsen, sognepræst

Andagt i stuen derhjemme

I disse tider, hvor kirkerne er lukkede og mange af os holder os hjemme det meste af tiden, kan jeg anbefale at komme i en god vane med at holde sin egen lille andagt i stuen derhjemme. Det kunne fx være lige efter morgensang i fjernsynet eller radioen med Phillip Faber.

Det kunne foregå således:

Tænd et levende lys.

Slå op i en bibel eller salmebog og læs et stykke. kort eller langt. Søg evt. hjælp hertil på https://www.bibelselskabet.dk/sites/default/files/files/bibellaeseplanen2019-2020.pdf

Tænk over det, der stod eller vælg et ord fra stykket at gå med i tankerne resten af dagen. Det kunne fx være ord som "miskundhed" eller "nåde" eller "hjælp" eller "solen".  Et ord man kan gå og smage lidt på og søge at tænke ind i den hverdag, man har.

Fold derpå hænderne og sid stille lidt. Lad tankerne gå til de ting, der bekymrer eller gør dig urolig, og lad tankerne gå til de ting, der gør dig taknemmelig eller glad. Lad sind og hjerte stå åbent, så du deler tankerne med Gud.

Bed Fadervor og lyt for dit indre øre til ordene i bønnen.

Slut din andagt med at slå korsets tegn for dig, og giv dig så i kast med resten af dagen!

Guds fred være med dig!

SnakSammen med digital besøgsven

Røde Kors har i samarbejde med den digitale fællesskabsplatform Boblberg udviklet en mulighed for at få en besøgsven over mobiltelefon. Røde Kors og Boblberg skriver således til os:

”Boblberg og Røde Kors har sammen etableret en landsdækkende digital besøgstjeneste til de mange danskere, der er isolerede og karantæneramte.

Et stort antal frivillige samtalevenner sidder klar på www.SnakSammen.dk, hvor man kan få en god samtale om hvad som helst. Tjenesten er for alle, der har brug for nogen at tale med, og målet er, at ingen skal føle sig isoleret. Man kan dele sine bekymringer og erfaringer, og ikke mindst udveksle smil.

Få et digitalt besøg og en god snak - Fællesskabet venter.

Læs mere på www.SnakSammen.dk

Det er en forudsætning, at man har en nyere mobiltelefon med adgang til internettet.

Det være hermed anbefalet!

Ole Buhl Nielsen, sognepræst

NB: Man er også altid velkommen til at ringe til sin sognepræst. Jeg har tlf. 62 65 11 21.

Gudstjeneste på Facebook og YouTube

Tidligere søndages gudstjenester kan stadig ses på facebook og YouTube.

Her er links til de steder, hvor man kan finde os:

Facebook:

https://www.facebook.com/Brahetrolleborg-kirke-105084947809791/?eid=ARDjlirlq6FIf9ZeFfLhhnqGUR5aXFw4JHD_r1BCu_zdTzDe3HvBMfVIzOkGGTr8O-u9kzWbfyWdlnO1

Man skal være oprettet som bruger på facebook for at kunne se med.

Som facebookbruger kan man gå ind på Brahetrolleborg kirkes facebookside via ovenstående link og klikke på ”følger”… så får man automatisk en påmindelse fra facebook, når vi sender live.

You Tube:

https://www.youtube.com/channel/UCh_eTwddEXJlIV4jjsAxfTw

Enhver, der er på nettet, kan gå ind på www.youtube.com og se med. Gå ind på Brahetrolleborg kirkes you tube kanal på linket her ovenfor og klik på abonnér.  

 

Ole Buhl Nielsen, sognepræst

 

 

 

Nye konfirmationsdatoer

På grund af corona er konfirmationerne udsat til efteråret.

De nye datoer er:

Søndag den 30. august kl. 10.00 Konfirmation i Krarup kirke.

Lørdag den 5. september kl. 10.00 Konfirmation i Ø. Hæsinge kirke.

Søndag den 6. september kl. 10.00: Konfirmation i Brahetrolleborg kirke.

 

/Ole Buhl Nielsen, sognepræst

En bøn til tiden

Jesus Kristus, du som rejste gennem byer og landsbyer og helbredte al sygdom og svaghed. På din befaling blev syge gjort raske. Kom os til undsætning nu, midt I denne verdensomspændende spredning af coronavirus, så vi må erfare din helende og helbredende kærlighed.
 
Helbred dem som er syge og som lider på grund af den nye virus. At de må genvinde kræfter og styrke og godt helbred gennem dygtige lægers omsorg, hjælp og medicin.
 
Hel frygten i os, så det ikke forhindrer os I at samarbejde med vores naboer og andre nationer og yde hinanden den nødvendige hjælp.
 
Helbred os fra al stolthed, så vi ikke tror vi er usårlige, over for en sygdom, som ikke kender nogle grænser.
 
Jesus Kristus, helbreder og sjælesørger, i alle ting, vær ved vores side I disse tider af usikkerhed, utryghed og sorg over, det der bliver ødelagt for os i hverdagen.
 
Vær med dem som er døde på grund af virus. Må de finde fred og hvile hos dig.
 
Vær med de familier som er ramt og har mistet en af deres kære. Giv dem beskyttelse mod fortvivlelse og afmagt. Imens de sørger og er fulde af bekymring, lad dem erfare din fred.
 
Vær med alle læger, sygeplejersker, forskere, og alle inden for sundhedsvæsnet, som forsøger at afhjælpe, helbrede og hjælpe de mennesker som er smittede og som derved risikere deres eget liv og helbred. Må de få din beskyttelse og mod til at gøre deres arbejde.
 
Vær med vores lands ledere og alle som har ansvar og opgaver ud over hele verden. At de må handle til verdens bedste og menneskers beskyttelse. Giv dem visdom og indsigt til at handle klogt og omsorgsfuldt, så de kan tjene verdens befolkning på langt sigt, så nye udbrud og smitte kan forhindres. Må de arbejde sammen til hele verdens- og menneskehedens bedste.
 
Om vi er hjemme eller I udlandet, giv os mod og håb til at komme igennem denne krise, med syge, lidende og bange omkring os. Beskyt vores kirker, menigheder, ansatte og præster, så de kan være der for mennesker i denne tid. Herre, Jesus Kristus, vær hos os I al vores bekymring og frygt.
 
Må livets Gud vandre sammen med os. Den opstandne Herre Jesus Kristus være ved vores side og Guds fornyende Helligånd give os håb og trøst til vores liv med hinanden. Amen.

(oversat fra engelsk)

Dagens Ord

Få et ord med til dagen og vejen: www.dr.dk/dagensord

Brahetrolleborg Kirke           Krarup Kirke                  Øster Hæsinge Kirke